Eğitimlerimizde kullanılan tüm dokümanların indirilebilir jpg vepdf versiyonlarının linklerine KEP – Kariyer Eğitim Platformu‘ndan ulaşabilirsiniz. 

Eğitimlerimize katılan ve dokümanların kendisine yaratacağı katma değere inanan sizlere güveniyoruz.

Ve şimdiden eğitime verdiğiniz desteğe teşekkür ediyoruz.